Friday, April 13, 2012

Oase voor ZigZagCity

De stad verlaten

20 april - 6 mei in het kader van ZigZagCity
Opening vrijdag, 20 april, 17 uur 
In het oorspronkelijke plan van de Lijnbaan zijn de Lijnbaanhoven bedacht als stadstuinen voor de bewoners van de omliggende flats en het winkelend en werkend publiek om de drukte van het stadscentrum ontvluchten. Tegenwoordig is de functie van de Lijnbaanhoven niet helemaal duidelijk. Het zijn meer plantsoenen dan parkjes, er zijn geen banken, en ze bieden niet de beslotenheid, rust en aandacht die men van stadshofjes kent. De Lijnbaanhoven zouden prachtige stadstuinen kunnen zijn.

Observatorium maakt van deze plaats een gastvrij oord, een verblijfsplek die bewoners en bezoekers voor even uit het winkelgebied trekt. Het project bestaat uit twee onderdelen: een sculptuur middenin de tuin en een grote vensterbank aan de rand. De sculptuur richt de blik van de toeschouwer omhoog naar de boomkruinen, de Lijnbaanflats en de lucht boven de stad. De vensterbank richt de blik juist op wat de stadstuin op ooghoogte te bieden heeft. Beide ontwerpen vormen samen een plek waar je 'de stad verlaat zonder de stad te verlaten’.