Friday, November 18, 2011

Travels in the Netherlands

One week of site seeing for the sake of public art in and around Rotterdam.Thursday, November 10, 2011

SOCIAL DESIGN..! PECHA KUCHA
SOCIAL DESIGN..! PECHA KUCHA 21 NOVEMBER

Pecha Kucha Night Rotterdam, Vol. 26 by Designplatform Rotterdam

Designprocesses are increasingly deployed to create solutions for societal problems. Increasingly the focus has shifted towards the human individual in relation to others as well as to the urban environment and nature. Public involvement by designers is not new. Social design is a design direction which has existed ever since Bauhaus. Until this century, it remained largely limited to aesthetics regarding shaping and forming by following ergonomic and engineering guidelines.The current break-through of social design was initiated by leading design agencies who were searching for a more valid role of design and rediscovering the ‘human’ or ‘user’ (in relation to others) as the decisive factor.

Designprocessen worden momenteel steeds meer ingezet bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. De focus wordt meer en meer gericht op het individu in relatie tot anderen, op de stedelijke omgeving en op de natuur. Maatschappelijke betrokkenheid van ontwerpers is natuurlijk niet nieuw. Social design is een ontwerpstroming die al sinds Bauhaus bestaat. Tot begin deze eeuw bleef dit echter beperkt tot ‘verantwoord’ vormgeven volgens ergonomische principes en ingenieursvisies. De huidige doorbraak van social design werd in gang gezet door toonaangevende ontwerpbureaus die, op zoek naar de echt relevante rol van design, op zeker moment de ‘mens’, de ‘gebruiker’ (in relatie tot anderen) herontdekten als allesbepalende factor.

21st of November we will offer you a multi-discplinairy line-up: designers, architects, artists, city planners, end users and philosophers. Amongst others:

Erika Blikman – Stichting &tree
Andre Dekker – Observatorium
Aetzel Griffioen – Rotterdam Vakmanstad
Jeanne van Heeswijk – Jeanneworks
Dennis Lohuis – Ydi Young Designers and Industry
Dennis Meulenbroeks – T+HUIS
RenĂ© ParĂ© – MAD emergent art center
Hieke Pars –beeldend kunstenaar
Maaike Schravezande – Urbannerdam
Mark van de Velde – Havensteder
Marly Weemen – In Space
Vincent Witttenberg - public space design and research


WORM
Monday November 21st 2011
Boomgaardsstraat 71 Rotterdam
Doors open 20:00 Start programme 20:20

Monday, November 07, 2011

De bokaal van Johan Ida
In 2009 - in het kader van het Rotterdamse Europese jongerenjaar - hebben we met een groot aantal jongeren nagedacht over de inrichting van het Johan Ida Plein in het Oude Noorden. Samen met Hans Venhuizen, John van de Wetering en Michaela Stegerwald hebben we het co-creatie project Maak Plaats! bedacht en uitgevoerd voor een 3-tal lokaties in de stad waaronder het Johan Ida Plein. De anderen waren het Stichtseplein op Zuid en het Ontwikkellab aan de Rochussenstraat. Het Stichtseplein is inmiddels behoorlijk opgeknapt en aan de Rochussenstraat wordt nu ook flink gebouwd aan jongerenhuisvesting en aan ruimte voor jong ondernemerschap.

De bokaal staat symbool voor de deelname van de jongeren in het co-creatie proces van wie veel wensen in het ontwerp van het nieuwe plein gehonoreerd zijn. Met name de groene uitstraling en het groene schoolplein zijn hiervan een zichtbaar resultaat. Daarnaast was er de grote wens om ergens te kunnen zitten, te chillen en te kijken en bekeken te worden.
Een schaal op 2.50 meter hoogte met een diameter van 5 meter, pal naast de Duimdrop (vrolijke containers in Rotterdam vol met buitenspeelgoed gerund door TOS - Thuis op Straat) biedt plaats aan de buurtjongeren en aan de schoolklassen van de Hildegardisschool voor een buitenles.

Uitvoering: Landstra & de Vries. Oplevering van het plein: eind 2011 Opdrachtgever: deelgemeente Noord Rotterdam