Sunday, May 11, 2008

Zomer/ summer 2008Presentation of book and film about involving artists in reconstructing a highway near Werkendam

De A27 bij Werkendam moet worden verbreed, maar doorkruist cultureel erfgoed: Fort Altena van de Hollandse Waterlinie.
Observatorium heeft een Panoramapark voor de snelweg ontworpen, dat bestaat uit een tweede fort dat toegankelijk is voor auto's, een brug voor voetgangers en een haven met verbinding met de Biesbosch, alles integraal onderdeel van een park voor mobiliteit en stilstand door de A27 doorsneden wordt.
Symposium op 30 mei 2008 - inclusief boekpresentatie en filmvertoning.
http://www.nbks.nl/index.cfm?art_id=243&chapter_id=5A circular footbridge around Netherlands Institute for Architecture NAi and travelling theaters Parade, Rotterdam

Observatorium heeft het ontwerp gemaakt voor een Traverse rondom het Paradeterrein en het Architectuurinstituut in Rotterdam. Het is de muur en een verhoogde straat rondom het festival zodat je van vijf meter hoogte op het gewoel kunt neerkijken en een vanzelfsprekend het NAi ingeleid wordt, waar ook voorstellingen plaatsvinden. Theater in het instituut, expositie op de Parade.
Opening 11 Juni 2008. http://www.deparade.nlParticipation in thematic artshow around Tunguska Event, the biggest impact on earth ever in Krasnoyarsk, Siberia

Begin mei waren Ruud en Andre in Museum Complex in Krasnoyarsk, Siberië. Daar maken we een studeerkamer dat op een bos rust bij gelegenheid van de honderdste verjaardag van de grootste schok die de wereld ooit heeft ondergaan: Tunguska Event, dat tevens de mensheid voor een van grootste raadselen stelt. Het werk Epicentrum maakt deel uit van een prestigieuze expositie van Russische kunstenaars en een wetenschappelijk congres. Het wordt gecompleteerd door een tentoonstelling in het museum met de bevindingen van de gebruikers van de studeerkamer.
Opening 30 Juni 2008. http://www.mira1.ru250 Tons of used asphalt slabs for an indoor theater dedicated to debate and discussion on Landscape, Apeldoorn

De eerste Triennale voor landschap en landschapsarchitectuur in Apeldoorn.
In de Nettenfabriek naast het station Apeldoorn is een grote tentoonstelling van het Fonds BKVB te zien. Observatorium heeft een installatie gebouwd die als podium voor debat en projectie gebruikt kan worden. Hiervoor slepen we 250 ton oud asfalt van het Mediapark in Hilversum naar binnen en maken we een tribunelandschap met in de midenberm het podium. Rondom On the Road staan planten die uit de betonnen vloer groeien, een installatie van Ester van der Wiel. Samen refereren ze aan het ideaal van de Parkway, een verzoening van mobiliteit en natuur.


DEBATTENREEKS 'EEN VERLOREN DIMENSIE? EEN ZOEKTOCHT NAAR DE SOCIALE BETEKENIS VAN HET LANDSCHAP'

Het Fonds BKVB organiseert in het kader van de Internationale Triënnale Apeldoorn een reeks debatten en lezingen over de sociale betekenis van het landschap. Wat kan de sociale dimensie van een landschap zijn? Welke rol speelt het begrip in het denken van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, beeldend kunstenaars en hun opdrachtgevers? Hoe kunnen we sociale vraagstukken tot een integraal onderdeel van het vakgebied maken en het landschap opvatten als een instrument om sociale cohesie te bevorderen en de leefbaarheid van de omgeving te vergroten? En wat is het engagement van de overheid, ontwerpers en burgers?

Op vrijdag 5 september 2008 wordt de reeks geopend door tuin- en landschapshistoricus Erik de Jong (leerstoelgroep landschapsarchitectuur Wageningen Universiteit Research Centrum) met een key note lezing over het onderzoeksveld van de reeks.
Op de drie daarop volgende vrijdagen wordt de sociale dimensie van het landschap steeds op een ander schaalniveau en in wisselende formules (lezingen, discussiefora, presentaties) onderzocht: de sociale dimensie van het landschap in samenhang met de stad, in samenhang met het platteland en in samenhang met infrastructuur. 
Een keur van deskundigen uit binnen- en buitenland wordt gevraagd vanuit zijn of haar expertise en achtergrond een visie te geven op hoe het landschap als katalysator, als aanjager en als collectieve kracht in het ruimtelijk beleid kan worden ingezet. Een groot aantal sprekers is afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij gaven in 2007 presentaties tijdens de landschapsstudiereis van het Fonds BKVB door de Verenigde Staten. 
De serie debatten en lezingen is het laatste onderdeel van het onderzoekstraject over de sociale dimensie van het landschap dat met de studiereis Power of Place in gang werd gezet. De serie vindt plaats in de gelijknamige tentoonstelling waarin ondermeer nieuw werk van enkele reisdeelnemers is te zien die het veelzijdige Amerikaanse landschap als bron van hun inspiratie gebruikten. Een door kunstenaarsgroep Observatorium ontworpen tribune-landschap van 250 ton asfalt, geïnspireerd door de Amerikaanse parkways, vanuit de gedachte dat het landschap vaak vanaf de snelweg wordt ervaren, doet dienst als podium voor de lezingen, debatten en presentaties.


5 september:  Op zoek naar de sociale betekenis van het landschap 
Moderator: Bert van Meggelen 
 
Keynote lezing door tuin- en landschapshistoricus Erik de Jong, gevolgd door lezing van 
Amerikaanse landschapsarchitect Michael van Valkenburgh en forumdiscussie over de 
sociale betekenis van het landschap. ’s Middags vindt o.l.v. deskundigen  een wandel- en 
fietstocht door de rijke landschappelijke omgeving van Apeldoorn plaats. 
 
12 september
Het stadspark: brandpunt van metropolen toen en nu 
Moderator: Michael van Gessel 
 
Een programma vol lezingen en discussies over de sociaal culturele betekenis van 
stadsparken binnen de huidige samenleving en de ontwikkeling van het hedendaagse 
stadspark als ontmoetingsplek. Met casestudies en sprekers uit de Verenigde Staten en 
Nederland. 
 
19 september
Het Nederlandse landschap als arena van productie en consumptie 
Moderator: Jandirk Hoekstra 
 
Lezingen, presentaties en een forumdiscussie over de vraag of het moderne agrarische 
cultuurlandschap nog te verenigen is met het arcadische belevingslandschap. Het industrieel 
agrarische landschap stuit steeds meer op verzet van de stedeling die het landschap 
voor zijn eigen natuurbeleving wil ervaren. Welke eisen stelt dit dilemma aan het 
landschapsontwerp? 
 
26 september
De snelweg: een technisch, esthetisch of maatschappelijk fenomeen? 
Moderator: Huib Haye van der Werf 
 
Een programma met lezingen, presentaties en een bustocht door het infrastructurele 
netwerk rond Apeldoorn en het knooppunt A50/A1 met als thema de beleving van het 
landschap vanaf de snelweg en de betekenis voor de hedendaagse ontwerpopgave. De 
snelweg wordt niet alleen als esthetische maar ook als maatschappelijke ontwerpopgave 
opgevat. 'Big Pieces of Time' in exhibition Experimental Architecture at Architecture Biennale, Venice

Observatorium is uitgenodigd voor de architectuurbiennale in Venezia. We maken deel uit van een grote internationale show over experimentele architectuur in het Italiaanse paviljoen van de Guardini. Het thema van de Biennale en bijgevolg ons werk is: installaties, manifesto’s, landschappen, en scenario’s van een ‘architectuur voorbij gebouwen'. Kortom: onze beelden en evenementen zijn een voorbeeld voor het vormgeven aan onze plaats op aarde zonder een gebouw te maken, maar met gebruikmaking van architectuur.
Opening 11 September 2008. http://www.labiennale.org


Third semester Open-air University upcoming, Halde Norddeutschland: A57-exit 9

De Openluchtuniversiteit heeft het tweede semester met de studenten architectuur van de TU Wuppertal afgesloten. Er zijn onderhandelingen gaande met Landschapsarchitectuur Hannover, Academie Bouwkunst Rotterdam en Rietveld Academie. De tentoonstelling over het werk van de OU zal in 2009 in Stadt Bau Raum in Gelsenkirchen gehouden worden.
Projectstudie herfst 2008.


Second marble-concrete pavilion for Zollvereinpark, Essen

Zollverein in Essen krijgt dit jaar het tweede paviljoen van Observatorium opgeleverd - het is met name voor gebruik door kinderen bestemd. Een workshop met kinderen uit de omgeving heeft ons ideeën voor een nieuwe variant van de module gegeven. Opening winter 2008. http://www.planergruppe.blogspot.com


Urban planning, reconstruction and a common for long term prisoners, Zeeland-Brabant

De TBS kliniek in Zeeland -Brabant, waar mensen wonen die het terrein nooit meer zullen verlaten, krijgt een geheel nieuw verblijf. Het oude onderkomen wordt gesloopt. Observatorium spaart enkele oude paviljoens, breekt ze open en maakt er een ensemble van overblijfselen en zelfbouw voor sport, recreatie en cultuur van. De inrichtingsstructuur van het terrein wordt in samenwerking met landschapsarchitect Caspar Slijpen vervangen door een dorpsstructuur.
Oplevering 2009. http://www.pompestichting.nl