Friday, July 14, 2006

Zollverein Wildnis: Land der Ideen


Zollverein
Ausgewählter Ort im Land der Ideen
31. August 2006

Bereits im letzten Jahr schaffte das Weltkulturerbe Zollverein die Aufnahme auf die Liste der „Ausgewählten Orte im Land der Ideen“. Diese Initiative der Bundesregierung steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst Köhler. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 präsentiert sich an jedem Tag ein besonderer Ort in Deutschland, der eine Plakette und eine Urkunde erhält. Auf Zollverein wird diese Auszeichnung am 31.8.2006 gefeiert. Zur Eröffnung wird es am Vormittag einen kurzen Festakt auf dem Gelände der Gleisharfe am Stellwerk auf Schacht XII geben. Dort sorgen Imbissstände für Getränke und Essen. Außerdem starten von dort die Erlebnistouren ins Gelände.
An diesem Tag präsentieren etwa 100 Kinder und Jugendliche ihre Ideen zur Gestaltung des Zollverein Parks. Unter dem Titel „Die Wildnis vor meiner Haustür“ sind sie seit einigen Wochen unter Anleitung von Landschaftsplanern und in Zusammenarbeit mit Observatorium in die Gestaltung für den Zollverein Park eingebunden. Dank der großzügigen Förderung der NRW-Stiftung in Höhe von 183.000 EURO wird so in den nächsten beiden Jahren ein „wachsender Park“ entstehen.
Einen ersten Eindruck des Projektes vermitteln die Spiel- Lern- und Aktionsstationen, die am 31. August 2006 eröffnet werden. Ein Mitmach-Parcours im Gelände von Schacht XII und der Kokerei soll die Kinder auf spielerische Art motivieren, ihre Ideen zur Landschaftsplanung spontan zu zeigen.

Friday, July 07, 2006

Rotterdam Ode aan de periferie


De tentoonstelling ROTTERDAM. ODE AAN DE PERIFERIE! in het Kunstenlab in Deventer schetst een beeld van de manier waarop kunstenaars, fotografen en vormgevers zich bekommeren om de openbare ruimte in de stad en dan met name de restplekken. Op Antenne Rotterdam wordt in het kader van deze tentoonstelling aandacht besteed aan andere projecten in Rotterdam en Deventer die aansluiten
bij dit onderwerp. Een voorbeeld hiervan is De Atlas van gaten in de stad van de in Rotterdam gevestigde kunstenaarsgroep Observatorium.

OBSERVATORIUM –Atlas van gaten in de stad

‘Wat is de toekomst van een gat in de stad?
Wil men verdichten of wil men speelruimte?
Wie neemt het initiatief tot het vullen van die gaten?
Is een gat aantrekkelijk of irritant?
Zien we een gat als potentie of teken van onmacht? Liggen hier ongekende mogelijkheden of ongekende
praktische bezwaren?'

Deze vragen stelt Andre Dekker van het Observatorium op zijn blogspot in het kader van de Atlas van gaten (http://observatoriumrotterdam.blogspot.com/2005/11/atlas-van-gaten-in-de-stad.html).
De Atlas van Gaten is een gezamenlijk initiatief van kunstenaarsgroep Observatorium en Inicio, bureau voor stedelijke vernieuwing. De Atlas geeft een uitgebreid overzicht van alle braakliggende terreinen in de stad Rotterdam anno 2005. Studenten van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool van Rotterdam en Omstreken hebben de gaten naar aantal, maat en aard geïnventariseerd. De lezer krijgt in woord en beeld een omschrijving van de plek, van wat er ooit was, wat er wellicht gaat komen, wie het gat bezit en wanneer het mogelijkerwijs wordt gevuld. Met de Atlas wil het Observatorium wijzen op de potenties van de gaten in de stad. ‘Hier is, midden in de stad, voor het oog van de buurt, ruimte voor experiment en onderzoek’, aldus Dekker. Het is zonder twijfel een boeiend boek, een document waarbij je nieuwsgierig wordt naar de toekomst. Het Observatorium heeft er
zelf nog geen uitgesproken ideeën over. De gaten wachten met de Atlas op het moment dat ze door kunstenaars, architecten, planners, stedenbouwers, buurtbewoners opgemerkt worden om plaats te maken voor een invulling, hoe tijdelijk, experimenteel, speels of permanent deze ook mag zijn.

'Wie te Rotterdam wil dat de stad af komt? Wie durft de wetten en praktische bezwaren aan?'

Stichting Observatorium bestaat uit de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger. Het Observatorium werd in 1998 opgericht en wil bijdragen aan de vormgeving van de openbare ruimte. Voor meer informatie over Observatorium, zie: http://www.observatorium.org

De tentoonstelling ROTTERDAM. ODE AAN DE PERIFERIE! is t/m 16 juli te zien in het Kunstenlab in Deventer.
Kunstenlab, Laboratoriumplein 1, 7411 CH, Deventer, 0570-611848, info@kunstenlab.nl // http:www.kunstenlab.nl